Čištění a ochrana zámkové dlažby - časté dotazy

 

Jak funguje ošetřující nátěr PAVING Seal?
Jedná se o speciální nátěr na zámkovou a betonovou dlažbu, obsahující akrylátové pryskyřice a fungicidní přísady, které trvale zabraňují prorůstání plevele ve spárách. Tento nátěr navíc fixuje výplňový písek ve spárách dlažby, čímž efektivně zabraňuje prorůstání plevele v ošetřených spárách dlažby. Ošetřený povrch je matný a nevytváří na povrchu vrstvu, které by hrozilo opotřebení např. pojezdem. U starých i nových dlažeb zvýrazňuje sytost odstínů a pomáhá sjednotit případné barevné odchylky zámkév dlažby. Jeho dalším přínosem je vytvoření efektivní bariéry proti solným a vápenatým výkvětům na povrchu zámkové dlažby.
Je nutné povrch zámkové dlažby před samotnou aplikací ošetřujícího nátěru nějak připravit?
Zámkovou dlažbu je nutné nejprve řádně omýt, odstranit mech, prorůstající plevel, všechny nečistoty, odstranit mastnotu a zbytky ropných látek. Pro tento účel nabízí PALM Crete ucelenou řadu profesionálních čistících přípravků, které lze aplikovat svépomocí. Poté doporučujeme doplnit výplňový křemičitý písek do spár suché zámkové dlažby vmetením vhodným nástrojem a po řádném vyschnutí povrchu dlažby aplikovat nátěr PAVING Seal. Nátěr se nesmí aplikovat na mokré nebo vlhké povrchy.Je možné použít ošetřující nátěr PAVING Seal také na starou zámkovou dlažbu?
Nátěr PAVING Seal je určen na starou i novu zámkovou dlažbu. V případě aplikace na novou zámkovou dlažbu, však dojde k ošetření ještě před možným znečištěním. Řádně ošetřený povrch usnadňuje údržbu a zabraňuje vnikání jakýchkoliv nečistot do pórovité struktury dlažby. Zabraňuje také vnikání ropných látek a mastnoty do povrchu. Následné čuštění ošetřené a impregnované zámkové dlažby je tedy rychlejší a levnější. Lze ho provádět bez zvláštního technického vybavení.Není povrch zámkové dlažby po použití ošetřujícího nátěru PAVING Seal kluzký?
Ošetřující nátěr PAVING Seal má upravenou vizkozitu, která dovoluje nanesenému množství nátěru hloubkovou penetraci do povrchové struktury zámkové nebo betonové dlažby. Nátěr ulpývá na povrchu jen v minimálním množství. Snížení přirozené protiskluznosti dlažby nebylo při testech v akreditovaných laboratořích prokázáno. Na plochách, kde však dochází k velké kumulaci vody (okolí bazénů, nízské spádování plochy apod.), doporučujeme provádět tzv. nekluznou variantu povrchové impregnace.Jak odstranit plevel ze zámkové dlažby?
Na odstranění plevele ze spár v zámkové dlažbě je nejvhodnější použít vysokotlaký čistič s rotační bubnovou dvojitou tryskou. Tento způsob je velmi efektivní a nezpůsobuje znečištění okolí čištěného místa. Po odstranění plevele, doporučujeme doplnit křemičitý písek do spár a ten následně fixovat vhodným výrobkem, např. PAVING Seal. Výsledkem bude čistý povrch, bez dlouhodobé nutnosti vysokých nákladů na údržbu.Jak se změní barevný odstín ošetřené zámkové dlažby?
U ošetřené zámkové dlažby dojde ke zvýraznění barev původního odstínu. Platí to pro nové i staré povrchy zámkové a betonové dlažby. Rovněž dojde k barevnému sjednocení celkového prostranství. Povrch zůstane matný? V případě, že před aplikací nátěru PAVING Seal dojde k dosypání spárového písku, bude mít následně ošetřená podlaha velmi efektní vzhled.