Odstíny raženého betonu - CSH vsypy

 

Povrchová tvrdidla, neboli CSH (vsypy),jsou speciálně vyrobé předmíchané práškové směsi, které jsou zpravidla ručně rozsypány po čerstvě uloženém betonu. Po dostatečném provlhnutí vsypané vrstvy vlhkostí z betonu, je tento vsyp zahlazen do povrchu betonu speciálními nástroji. Na rozdíl od technologie INTEGRAL COLORTM, kde je probarvena celá masa betonu, je v případě technologie CSH probarvena pouze tenká povrchová vrstva o tloušťce cca 2 mm. Vzhledem k tomu, že se jedná o takto tenkou vrstvu a pigment je koncentrovaný pouze do povrchu, dosahuje výsledné probarvení raženého betonu velmi pastelových odstínů.

 

 

Kde je možné tento systém použít:

Silné a pastelové odstíny - tento systém probarvení povrchu raženého betonu doporučujeme provádět všude tam, kde je požadavek zákazníka na silné až pastelové probarvení povrchu ražené betonové konstrukce (desky).

Ostré kontury designu - probarvení raženého betonu pomocí systému CSH vytváří ostřejší kontury raženého designu.

Variabilita barev - v případě požadavku na dosažení vzhledu reálného kamene, kde je kombinace několika odstínů, je tento systém vhodnější.

Obrusuodolnost povrchu - všude tam, kde je požadavek na vyšší obrusuodolnost povrchu raženého betonu. Podle nejnovějších výzkumů je tato výhoda sporná, a to vzhledem k velkým rozdílům ve způsobu provádění testovacích metod a skutečně reálnému způsobu zatížení ploch z raženého betonu.

 

 

Omezení:

Reálnost povrchu - technologií CSH lze dosáhnou velmi pastelových barev, které však ve svém důsledku poskytují až nereálné a kýčovyté odstíny hotového povrchu raženého betonu.

Pouze pro horizontální povrchy - techologie barvení dekokorativního raženého betonu CSH je, vzhledem ke své povaze aplikace, vhodná pouze na barvení horizontálních povrchů.

Velmi prašný proces - probarvení raženého betonu technologií CSH způsobuje silné znečištění v okolí stavby. Rozhozem po ploše jsou jemné části pigmentu roznášeny vzduchem a mají tendenci úlpět na ostatních betonových konstukcích. Jejich následné odstranění z nechráněných ploch je velmi komplikované až nemožné. Přilehlé konstrukce je nutné pečlivě ochránit např. zakrývací fólíí.

Zdravotní komplikace - velmi jemné části cementu a pigmentu mohou také způsobovat zdravotní komplikace pracovníkům a je nutné používat vhodné ochranné pomůcky, zejména respirátory.

Sezónní omezení - CSH technologie není příliš vhodná pro aplikaci v letních měsících, kdy může docházet k přesychání povrchu čerstvého betonu před samotným procesem aplikace CSH. Výsledkem může být delaminace probarvené vsypové vrstvy od základní nosné betonové desky v časovém horizontu několika měsíců.

Odolnost vůči mrazu - přestože většina vypů CSH má vysokou odolnost vůči mrazu a zmrazovacím cyklům, je nutné aby také čertvý beton pro nosnou betonovou desku, na který se vsyp (CSH) aplikuje, odpovídal klimatickým podmínkám, ve kterých bude konstrukce užívána. V klimatických podmínkách ČR je to alespoň dosažení odolnosti betonu vůči vlivu prostředí (chemické rozmrazovací látky) podle ČSN EN 206-1 v kategorii XF3, nebo spíše XF4. To jde však proti technickým možnostem proveditelnosti technologie raženého betonu, který je probarvován technologií CSH, ve venkovním prostředí. Vzhledem k obšírnosti této problematiky a v případě požadavků dalších informací doporučujeme kontaktovat technické oddělení PALM Crete.

 

 

Přehled odstínů primárního probarvení pro ražený beton povrchovými tvrdidly CSH.

Jedná se o celoplošné probarvení raženého betonu základním odstínem - tzv. dominantním odstínem.

 

 

 

Sekundarní probarvení povrchu patinou

Jedná se o doplňkové probarvení povrchu, vytvářející kontrastní patinovací efekt a vzhled skutečného kamene, cihly, dřeva apod.

 

 

Uvedené odstíny jsou pouze orientační. Pro konkrétní představu o jednotlivých odstínech doporučujeme kontaktovat technické oddělení PALM Crete.