Integrované barvení raženého betonu

 

Technologie INTEGRAL COLORTM probarvuje celou vrstvu betonu. Jedná se o speciální pigmenty, vytvořené pro barvení dekorativního raženého betonu. Pigmenty jsou zpravidla dodávané v práškové nebo pastovité formě. V některých případech jsou pigmenty dávkované formou granulátu.

V případě všech typů hotových výrobků - pigmentů pro barvení dekorativního raženého betonu, se jedná o směsi syntetických a naturálních pigmentů, na bázi oxidů železa. Tyto pigmenty jsou speciálně upraveny tak, aby probarvovaly čerstvou betonovou hmotu stejnoměrně. Velkou výhodou této technologie jsou přirozené odstíny na hotové ploše dekorativního raženého betonu, které odpovídají více skutečným odstínům stavebních materiálů, jako je kámen, dřevo a cihla, než je tomu v případě technologie CSH.

 

 

Kde je možné systém INTEGRAL COLORTM použít:

Přirozené odstíny a reálnost povrchu - tento systém je vhodný všude tam, kde je požadován konečný odstín hotové plochy z dekorativního raženého betonu v přírodních barvách, které více reflektují reálné přírodní odstíny.

Pro všechny betonové konstrukce - tímto systémem je možné probarvit a zhotovit horizontální i vertikální betonové konstrukce. Vhodné např. pro schodiště (podstupnice), plotové stříšky, bazénové lemy, zahradní obrubníky, skály a pod.

Hloubkové probarvení - použití INTEGRAL COLORTM stejnoměrně probarvuje celou vrstvu dekorativního raženého betonu. V případě rázového poškození dekorativního reliéfu, způsobené pádem těžkých, nebo ostrých předmětů, není případné poškození tohoto povrchu postřehnutelné.

Čistější proces provádění - vzhlem k tomu, že je na staveniště dodáván již probarvený beton, odpadá prašný proces aplikace vsypu CSH.

Odolnost vůči mrazu - technologie INTEGRAL COLORTM je vhodná pro aplikace v klimatických podmínkách ČR, kde je nutné zajistit odolnost nosné ražené betonové konstrukce vůči mrazu a zmrazovacím cyklům, a to s ohledem na prostředí, ve ketrém bude konstrukce užívána. V klimatických podmínkách ČR je to alespoň dosažení odolnosti betonu vůči vlivu prostředí (chemické rozmrazovací látky) podle ČSN EN 206-1 v kategorii XF3, nebo spíše XF4. Vzhledem k obšírnosti této problematiky a v případě požadavků dalších informací doporučujeme kontaktovat technické oddělení PALM Crete.

Aplikace po celou sezónu - použití této technolohie je vhodné v průběhu celé sezóny pro venkovní aplikace. Její velkou výhodou je použití i v horkých dnech, kdy odpadá jeden krok navíc, a to probarvování betonu na stavbě vsypem CSH. Tímto je celý proces realizace raženého betonu urychlen a sníženo tak riziko přesychání povrchové vrstvy. Ve svém důsledku je tak odstraněno také riziko delaminace povrchové probarvené vrstvy.

 

 

Omezení:

Intenzita barev - technologií INTEGRAL COLORTM není možné dosáhnout intenzivních sytých až pastelových odstínů, které jsou tolik typické pro technologii CSH.

Obrusuodolnost povrchu - konečná odolnost povrchu raženého betonu, probarveného technologií INTEGRAL COLORTM, je dána kvalitou použité směsi betonu a konečného utěsnění povrchu. U této technologie doporučujeme používat receptury betonu v kategorii C30/37 XF4 Smax16; S90 s ohledem na klimatické podmínky provádění, složitost plochy apod. Tento beton kvalitativně odpovídá silničním betonům se stejnou odolností povrchu vůči opotřebení.