Ražený beton - kvalita betonu

 

PALM Crete doporučuje pro dekorativní ražený beton zvolit takovou recepturu, která odpovídá budoucímu účelu použití konstrukce a klimatickým podmínkám v průběhu zhotovování. O možných variantách vhodných receptur je VŽDY nutné poradit se s odborníkem.

 

Tloušťka betonové desky pro ražený beton:

Tloušťka betonové desky pro dekorativní ražený beton se liší v závislosti na budoucím zatížení. Níže uvádíme doporučené minimální tloušťky podle jednotlivého druhu zatížení betonové konstrukce.

  • zatížení pouze pohybem osob                            minimálně 100 mm
  • zatížení pojezdem lehkými osobními automobily   minimálně 120 mm
  • zatížení pojezdem automobily do 3,5 tuny           minimálně 150 mm
  • zatížení pojezdem nákladními vozidly                  nutné spočítat statický výpočet a tl. navrhnout

 

Vyztužení betonové konstrukce:

Betonová nosná deska pro dekorativní ražený beton bývá vyztužena PP vlákny (polypropylen monofilamentní) pro omezení vzniku povrchových mikrotrhlin a zvýšení mrazuvzdornosti. Jiný účel tyto PP vlákna nemají! Vyztužení ocelovými vlákny, případně KARI sítěmi se zpravidla neprovádí. Jejich použití je ojedinělé a spíše záleží na technických okolnostech stavby, které může posoudit pouze odborník.

 

Receptura betonu:

Pro dekorativní ražený beton se používají vždy certifikované receptury, které kvalitativně odpovídají účelu použití ražené betonové konstrukce. Zpravidla se jedná o beton pro venkovní plochy, zatížené chůzí lidí, nebo pojezdem motorových vozidel. V obou případech a s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám ČR (střídání mrazu a tání v kombinaci se solí a CHRL) je nutné zvolit recepturu, která bude mrazuvzdorná a bude mít stupeň odolnosti vůči vlivu prostředí v kategorii XF3, nebo lépe XF4. ČSN 206-1 detailně popisuje také minimální obsah cementu a maximální množství vody na záměs. Podcenění základní receptury vždy vede k destrukci dekorativního raženého betonu.

 

Kamenivo v betonu:

Betonová receptura pro dekorativní ražený beton obsahuje cca 60% písčité frakce 0/4. Kamenivo 4/8 případně 8/16 a jeho konkrétní množství je nutné zvolit vždy s ohledem na požadovaný dekorativní efekt a s přihlédnutím k technickým podmínkám stavby. Při použití nižších frakcí kameniva, je nutné uvažovat o menších modulech pro řezané smršťovací spáry.