Postup aplikace

 

Příprava povrchu:

Chemické hmoty ACID Stain musí hloubkově penetrovat do pórovité struktury betonu, aby mohly chemicky reagovat s vápencem v betonu. Jakékoliv hmoty, které zabraňují penetraci, musí být z povrchu barvené konstrukce předem odstraněny. Pro jejich odstranění je vhodné zvolit vhodné mechanické nebo chemické metody. Ve fázi přípravy je nutné také věnovat zvýšenou pozornost na odstranění všech nežádoucích skvrn.

Zpravidla se jedná o nutnost odstranit zbytky lepidel, mastnoty, různých chemických mebrán a sealerů apod.

 

Ochrana ostatních ploch:

ACID Stain hmoty obsahují silné reaktivní sloučeniny. Vždy je nutné ochránit dřevěné a kovové plochy, které bezprostředně sousedí s plochou, kterou chcete barvit. Vždy si řádně přečtěte doporučení výrobce/dodavatele. Při aplikaci také dodržujte zásady ochrany zdraví při práci.

 

Vlastní aplikace:

Aplikace se provádí postřikem s pomocí speciálních kyselinoodolných postřikovačů a ostatních nástrojů, jako je mop, houba, štětec a pod. Vždy doporučujeme provést zkušební test na malé ploše. Jakmile je ACID Stain aplikována na povrch betonu, jedná se o nevratný proces.

  • aplikaci je nutné provádět rovnoměrně
  • při aplikaci na čersvém betonu, je dosaženo intenzívnějších barev
  • vždy dodržujte aplikační pokyny výrobce
  • pro dosažení rozdílných barevných koncentrací se používá čistá voda aplikací postřikem na povrch betonu před aplikací ACID Stain nebo ihned po jeho aplikaci

 

Ochrana a údržba povrchu:

Pro konečnou ochranu probarvených povrchů doporučujeme použít akrylátové pryskyřice. Jejich výhodou je UV stabilita, dosažitelnost a zpravidla jednoduchá aplikace. Pomocí těchto pryskyřic je možné dosáhnout povrchu od matného vzhledu až po efekt trvale mokré podlahy. Povrch je možné ošetřovat vhodnými podlahovými vosky.

 

Aplikační video: