Postup aplikace AWB Stain

 

Příprava povrchu:

Vodu ředitelné hmoty na barvení povrchu vyzrálého betonu AWB Stain musí hloubkově penetrovat do pórovité struktury betonu. Jakékoliv hmoty, které zabraňují penetraci, musí být z povrchu barvené konstrukce předem odstraněny. Pro jejich odstranění je vhodné zvolit vhodné mechanické nebo chemické metody. Ve fázi přípravy je nutné také věnovat zvýšenou pozornost na odstranění všech nežádoucích skvrn.

Zpravidla se jedná o nutnost odstranit zbytky lepidel, mastnoty, různých chemických mebrán a sealerů apod.

 

Ochrana ostatních ploch:

AWB Stain jsou hmoty, které vynikají vysokou schopností penetrace do pórovitých povrchů. Vždy je nutné dbát zvýšené opatrnosti a chránit okolní plochy, které bezprostředně sousedí s plochou, kterou chcete barvit. Vždy si řádně přečtěte doporučení výrobce/dodavatele. Při aplikaci také dodržujte zásady ochrany zdraví při práci.

 

Vlastní aplikace:

Aplikace se provádí postřikem s pomocí speciálních nízkotlakých postřikovačů a ostatních nástrojů, jako je mop, houba, štětec a pod. Vždy doporučujeme provést zkušební test na malé ploše. Jakmile je AWB Stain aplikována na povrch betonu, je možné provádět drobné korekce smáčením vodou. Po zaschnutí (cca 20 minut při 20°C) se jedná o nevratný proces.

  • aplikaci je nutné provádět rovnoměrně
  • vždy dodržujte aplikační pokyny výrobce a nepřekračujte doporučené ředění
  • AWB Stain je možné vzájemně kombinovat

 

Konečný odstín je závislý na mnoha faktorech, jako je porozita barvené konstrukce, aplikační postupy, čistota a stupeň "otevření" barveného povrchu apod. V případech kdy je požadováno vzájemné mísení jednotlivých odstínů, je nutné znát běžné principy kombinací barev (modrá + žlutá = zelená).

 

Ochrana a údržba povrchu:

Pro konečnou ochranu probarvených povrchů doporučujeme použít akrylátové pryskyřice. Jejich výhodou je UV stabilita, dosažitelnost a zpravidla jednoduchá aplikace. Pomocí těchto pryskyřic je možné dosáhnout povrchu od matného vzhledu až po efekt trvale mokré podlahy. Povrch je možné ošetřovat vhodnými podlahovými vosky.